Vali
  • Kõik koolid
  • Kõik lasteaiad
Vali

Hea kooli teerajaja 2020

Tunnustame mitmekesiste tegevuste, koolipere kaasamise ja väärtuspõhise koolikultuuri loomise eest.

Põhiväärtused

Julgus – unistame suurelt; algatame ning viime ellu uusi ideid; sekkume kui märkame ebaõiglust; julgeme katsetada ja ebaõnnestuda, vajadusel küsime nõu ja abi; avaldame oma arvamust ja räägime asjadest nii nagu need on.

Tarkus – õpime enda ja teiste kogemustest; õpime õppima, kohanema ja uuendustega kaasa tulema; usume koostöö jõudu; teeme tihedat koostööd huvigruppide ja partneritega; tegutseme sihipäraselt ja tõhusalt, kasutades nii kaasaegset tehnoloogiat kui esivanemate tarkust.

Loovus – usume oma loovusesse ning selle arendamisesse; tunneme rõõmu loovast eneseväljendusest; õpime läbi mängu ja naeru, põnevuse ja uudishimu; meie õppe- ja töökorraldus soosib loovat mõtlemist ning leidlikkust; väärtustame seto kultuuripärandit.

Hoolivus – märkame ja toetame abivajajat; peame lugu tervislikest eluviisidest; hoiame ja austame üksteist ning meid ümbritsevat keskkonda; peame kinni kokkulepetest; oleme sallivad ning mõistame erinevusi.

Allikas: https://varskakool.ee/

Tiitlid